Så kan nyhetsbrev öka antalet bloggbesökare

För en bloggare är antalet besökare ett av de viktigaste nyckeltalen. Många bloggar har högkvalitativt innehåll, men kämpar ändå med besöksstatistiken. Då gäller det att vara kreativ och nå ut olika sätt till bloggläsarna. Nyhetsbrev är en mycket effektiv kommunikationskanal som alltför få bloggare använder sig av. Här kan du läsa mer om varför du…